LIST

previous

next

bot. name

Adiantum viridimontanum

common name

Green Mountain Maidenhair

(credit below)

Adianrtum viridimontanum = Green Mountain Maidenhair Fern
 

bot. name

Adiantum viridimontanum

credit:

Arthur V. Gilman